CISS
Computing Iso Systems Support

Podporný systém pre riadenie dokumentácie, nápravných a prevent. opatrení. viac..

Praefectura
Domová správa trochu inak

Systém pre prehľadné rozúčtovanie nákladov spojených s domovou správou. viac..

Grafické-Štúdio
Grafické štúdio a tvorba internetových aplikácií

Tvorba prezentačných a funkčných internetových stránok. viac..

Gastro-IT
Predovšetkým zdravo a chutne

Projekt na plánovanie jedálnych lístkov plných vyrovnanej výživy pre širokú verejnosť. viac..

CISS –GAST spol. s r.o. so sídlom Šamorínska 880/39, 903 01 Senec,
Tel. +421 908 344 444, E-mail: ciss-gast@ciss-gast.sk
IČO: 36 819 514, IČ DPH: SK 20 224 38 660
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č.ú.: 2625857054/1100
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka číslo 47432/B
© 2008 CISS-GAST spol. s r.o. - všetky práva vyhradené .